адвокат Десислава Манолкова Нови Искър

КОНТАКТИ: 0887 168 783

Адвокат Десислава Манолкова

Казвам се Десислава Цветанова Манолкова и съм адвокат в Софийска адвокатска колегия. Адвокатската ми кантора се намира в гр.Нови Искър, ул.Търговска №18. Правните услуги в кантората се извършват със съдействието на партньори, като се предлага висококвалифицирана юридическа помощ в много области на правото при спазване на пълна конфиденциалност и максимална защита на интересите на клиентите. Решителността при разрешаване на проблемите, професионалната увереност и компетентност, индивидуалния подход към всяка ситуация, възможността за съвместно вземане на решения и предоставяне на своевременна информация за хода на работата по конкретно зададен казус, съпровождат ежедневно работата на кантората.Главната задача винаги е да осигуряваме най – доброто решение за Вас в конкурентна ситуация. За улеснение на търговските дружества, учреждения и организации с оглед цялостната им дейност, предлагам сключване на договор на абонаментен принцип. На клиентите сключили договори за абонаментно обслужване, е гарантирано приоритетно разглеждане и своевременно решаване на всички възникнали юридически проблеми.

За услуги и цени натиснете ТУК

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ

Кантората ми предоставя висококвалифицирано правно обслужване в следните области на правото Гражданско право, Данъчно право, Търговско право, Вещно и облигационно право, Семейно и наследствено право, Трудово право, Наказателно право, Административно право

Оптимална защита

предоставям експертни правни консултации и услуги, свързани с изготвяне на документи, правна помощ, посредничество при водене на преговори и процесуално представителство пред всички съдилища и арбитражни институции.

Комплексен подход

С оглед качественото и комплексно обслужване на клиентите, работя в сътрудничество с нотариуси в цялата страна, съдебни изпълнители, икономисти, счетоводни къщи, геодезисти, архитекти и др. специалисти и експерти в различните области.

Адвокатска кантора

КОНТАКТИ Тел. 0887 168 783 Кантора: гр.София, район „Нови Искър”, ул.Търговска №18 Прием: Понеделник и Сряда след 17.00 часа
гр. София, ул. Позитано № 8 , ет.5, кантора 9, Прием: всеки работен ден след предварителна уговорка

Имате въпрос? Пишете ми!

За по-обстойна информация относно Ваши въпроси, заповядайте на място!

КОНТАКТИ Тел. 0887 168 783 Кантора: гр.София, район „Нови Искър”, ул.Търговска №18 Прием: Понеделник и Сряда след 17.00 часа
гр. София, ул. Позитано № 8 , ет.5, кантора 9, Прием: всеки работен ден след предварителна уговорка